Početna

,,Poštuj prirodu deteta i boje njegovog sna, ako mu duša ne peva, džaba mu sve što zna.“

Vrtić ,,Pačija škola“ je Privatna Preškolska Ustanova, akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, smeštena umirnom delu naselja Borča. Raspolaže sa 350m prostora, opremljenog i prilagođenog deci uzrasta od 1 godine do polaska u školu.

Vodeći se isključivo potrebama i interesovanjima deteta, stvorili smo prostor koji će zadovoljiti i pospešiti dečiji fiziološki, afektivni i intelektualni razvoj. Biser naše Ustanove predstavlja dvorište, površine 500m, koje deci sem svakodnevnog boravka na svežem vazduhu, omogućava glavnu provokaciju za nesmetanim kretanjem i istraživanjem, otkrivanjem i kreativnim stvaranjem.

Vrtićko doba je važno razdoblje u odrastanju vašeg deteta. Igra, kao pečat odrastanja, predstavlja polaznu osnovu za sva buduća znanja i veštine. Mi postojimo da podržimo dečiju igru kao i sve potrebe jedinstvene ličnosti svakog od njih, pružajući im pažnju, toplinu i ljubav, činimo da se osećaju voljeno, poštovano i sigurno.

Vaspitno – obrazovni program prilagođavamo uzrasnim mogućnostima dece, podstičemo i razvijamo njihove potencijale i ostvarujemo integrisanu podršku dečijoj dobrobiti.

Sigurnosti dece je prva briga roditelja a naš osnovni zadatak. Znanja i iskustva stičemo kroz igru, pesmu i ljubav, vodeći se rečima velikih ljudi:
,,Poštuj prirodu deteta i boje njegovog sna, ako mu duša ne peva, džaba mu
sve što zna.“